2013/04/22

Earth Day

One, two, three... Tiger. 
Ten, eleven. Red Bull. Twelve. Golden Pheasant. Finlandia. Zephir. Iris.  What is it?  A nature reserve?
Thirteen, filthy pampers. Plexi, plastic, glass. 
Tyre, tyre, tyre.
Earth Day. On the Earth all's quiet. The Earthlings celebrate.  As every day.
And how about babette? Has she done anything special for the Earthlings today?
Did she get herself a new, gorgeous floral print dress to praise the Earth Day? 
Or a bag? A bag is important for a woman, isn't it?
Shooting 'Earth Day After'
photos www.pozytywnefoto.pl
Raz, dwa, trzy... Tygrys. Dziesięć, jedenaście. Czerwony Byk. Dwanaście, Żubr. Złoty Bażant. Finlandia. Zefir. Iris. Co to? Rezerwat przyrody?
Trzynaście, zafajdana pielucha. Plexi, folia, szkło.
Opona, opona, opona.
Dzień Ziemi. Na Ziemi bez zmian. Ziemianie świętują, jak co dzień. A co u babette? Co dziś zrobiła dla Ziemian? 
Czy kupiła sobie nową, boską kieckę w kwiatki by uczcić Dzień Ziemi? A może torebkę? Torebka jest bardzo ważna dla kobiety.
Shooting  'Earth Day After'.
W kolorycie lokalnym wsi ekologicznie identycznej z naturalną.

Foto: www.pozytywnefoto.pl
Stylizacja: babette versus
Miejsce: Małopolska, Wieś k/Duże Miasto.