2013/04/26

she lives on Bird Street

Downtown, there's absolutely nuthin' to do apart walking up the street, walking the street down and sometimes crossing streets. Anything particular on  Bird Street? Well, buttons-birds by babette versus were recently noticed and craved for by many downtown birds. They are made to order. Buttons, not birds, bird-brain! babette is wearing  a vintage  leather coat with original embroided leather buttons by babette versus, faux lizard pedal pushers, but she'd rather call them 'corsaires' by babette versus
A vintage blouse,  made to look already vintage 50s in the 80s, very comfortable pair of brasilian heels and green pantyhose. So, bird up your coat and meet her at the corner of  Button and Bird Street.
Jeśli  się jest dałntałn, niczego nie musi się robić poza synkopowaniem w bruk obcasami, chodzeniem wzdłuż krawężnika lub przechodzeniem na drugą stronę. Co słychna ulicy Modnej Gołębicy? Ostatnio dziewczyny z miasta dostały bzika na punkcie ptasiego guzika. Guziki-ptaki babette versus są skórzane, haftowane, wyszywane, unikalne i wykonywane  na zamówienie. babette ma na sobie genialny płaszcz skórzany oczywiście vintage z guzikami autorskimi babette versus, rybaczki ze sztucznego gada babette versus, bluzkę vintage lata 80, już wtedy robioną na vintage lata 50, buty brazylijskie, wygodne i rajstopy zielone.
guziki do kupienia w sklepie
 www.babetteversus.com
'(...)She has robes and she has monkeys
Lazy diamond studded flunkies(...)'
2013/04/22

Earth Day

One, two, three... Tiger. 
Ten, eleven. Red Bull. Twelve. Golden Pheasant. Finlandia. Zephir. Iris.  What is it?  A nature reserve?
Thirteen, filthy pampers. Plexi, plastic, glass. 
Tyre, tyre, tyre.
Earth Day. On the Earth all's quiet. The Earthlings celebrate.  As every day.
And how about babette? Has she done anything special for the Earthlings today?
Did she get herself a new, gorgeous floral print dress to praise the Earth Day? 
Or a bag? A bag is important for a woman, isn't it?
Shooting 'Earth Day After'
photos www.pozytywnefoto.pl
Raz, dwa, trzy... Tygrys. Dziesięć, jedenaście. Czerwony Byk. Dwanaście, Żubr. Złoty Bażant. Finlandia. Zefir. Iris. Co to? Rezerwat przyrody?
Trzynaście, zafajdana pielucha. Plexi, folia, szkło.
Opona, opona, opona.
Dzień Ziemi. Na Ziemi bez zmian. Ziemianie świętują, jak co dzień. A co u babette? Co dziś zrobiła dla Ziemian? 
Czy kupiła sobie nową, boską kieckę w kwiatki by uczcić Dzień Ziemi? A może torebkę? Torebka jest bardzo ważna dla kobiety.
Shooting  'Earth Day After'.
W kolorycie lokalnym wsi ekologicznie identycznej z naturalną.

Foto: www.pozytywnefoto.pl
Stylizacja: babette versus
Miejsce: Małopolska, Wieś k/Duże Miasto.