2013/10/25

sleeping Lilka

Horses fall asleep and trees die standing. Angels sleep flying. 
Women often fly, while falling asleep. 
That is, why some people call them demons or angels.
Sleeping Lilka is an art doll by babette versus
Flying asleep, just like a woman.
Konie zasypiają, a drzewa umierają stojąc. Anioły śpią latając. Kobiety często  latają, zasypiając. Dlatego, niektórzy widzą w nich demony, albo anioły. Króliki to robią, nawet kimając. A jak robi zając?
Senna Lilka, lalka artystyczna autorstwa babette versus. Śpi, jak prawdziwa kobieta. Śni, jak mała dziewczynka.